MEDLEMMAR

I Hörby finner du i princip allt du kan behöva. De flesta av byns butiker är anslutna till Köpmannaföreningen och under året kommer vi att jobba aktivt för att fler restauranger ska ansluta sig.

Vi länkar till alla anslutna medlemmar