HISTORIK

Det började den 28 oktober 1926 vid ett möte på Stora Hotellet i Hörby. Då sammanträde ett antal köpmän från samhället för att bilda en köpmannasammanslutning för olika branscher i orten.

Det blev ett livligt möte.

28 oktober 1926

Det började den 28 oktober 1926 vid ett möte på Stora Hotellet i Hörby. Då sammanträde ett antal köpmän från samhället för att bilda en köpmannasammanslutning för olika branscher i orten. Det blev ett livligt möte.

Första ordförande

Ordförande vid första mötet var Carl Lindquist. Och en kommitté tillsattes för att arbeta vidare med frågan. Kommittén ordnade ett möte Söndagen den 7 november där ett 60 tal personer närvarade varvid man beslöt att bilda en köpmannasammanslutning. Som erhöll namnet Mellersta Skånes handels och näringsidkare förbund. I Köpmannasammanslutningen ingick tre personer från Löberöd samt tre personer från Höör.

Hörby med omnejds handels och näringsidkareförening 

Det dröjde inte länge förrän ordförande tyckte att köpmännen ifrån Höör och Löberöd ej sympatiserade med det framkomna förslaget att bilda en handels o näringsidkareförening. Det beslutades att upplösa denna sammanslutning och det blev ett nytt dop, namnet blev Hörby med omnejds handels och näringsidkareförening. Men som senare på året ändrades till Hörbyortens köpmannaförening. Vid samma tillfälle antogs även stadgar och styrelsen valdes.

Gemensamma initiativ

På den tiden var det inte ovanligt att köpmännen tog upp till behandling frågor av rent samhällelig betydelse. Dom kunde också glädjas över att flera av deras initiativ ledde till goda resultat. Redan år 1929 diskuterades införandet av gemensamma stängningstider för affärerna. I början hade affärerna svårt att följa beslutet men snart var ordningen tillfredställande.

fler medlemmar

1929 hade föreningen 42 medlemmar.

1935 var årsavgiften för medlemskap 3 kronor.

1936 var ett jubileums år det firades sommaren 1937 med en utflykt. Antalet medlemmar var då 58 st. Emil flygare som då varit ordförande i 10 år avgick och i hans ställe valdes Henrik Andersson in som ny ordförande. Henrik Andersson satt bara på tronen i ett år därefter tog Albin Bäckström över.

På 1940 talet ordnade föreningen en lekplats vid parktorget, tidigare lördags stängning infördes, det delades ut godispåsar till barnen i samband med dans kring grannen vid skyltsöndagen. 1943 nyvaldes Anton Lundstöm till ordförande.

25 års jubileum och köpmännens mässa

1951 var ett stort jubileumsår då föreningen fyllde 25 år det var 78 medlemmar och ordförande var Eric Pettersson, som hade tagit över efter Anton Lundström redan 1949. Jubileumsåret firades med köpmännens mässa på Stora Hotellet i Hörby 19 – 21 oktober. Det var musikunderhållning och mannekänguppvisning och tombola med förnäma vinster.

Matlagningsdemonstration och
filmvisning


1952 ansökte köpmannaföreningen tillsammans med Hörby husmodersförening och Skånes köpmannaförbund, om tillstånd hos landsfiskalen att få anordna en husmodersafton med matlagningsdemonstration och filmvisning, det skulle ske på Stora Hotellet, allmänheten skulle bjudas in och inträdet skulle vara fritt.

tända skyltfönster

1953 var medlemsantalet uppe i 99 medlemmar.

1954 tog Sam Carlsson över ordförandeklubban. Samma år beslöts att månaderna juni till augusti skulle affärerna stängas klockan 15.00 på lördagarna och klockan 18.00 på fredagarna, och årsavgiften var uppe i tio kronor.

1955 beslutades på ett möte att skyltfönsterbelysningen skulle släckas klockan 21,30 under hösten men under julskyltningssöndagen fick det var tänt till klockan 22,30 och detta på grund av att man skulle spara ström.

1960 togs ett beslut att det skulle stängas klockan 14.00 på lördagar.

1966 tog Gottfrid Svensson över som ordförande samtidigt höjdes årsavgiften till 15 kronor och antalet medlemmar var nu 76 st.

Gemensamma öppettider

Sammanfattningsvis kan man konstatera att öppettider alltid har varit ett kärt samtalsämne det diskuterades 1929 och på vårt höstmöte 2004 diskuterade vi det.

Skrivit av
Göran & Marie Olofsson 

1970 – 2004

Fortsättning följer inom kort.